Pendaftaran Les Belajar Bahasa Arab Online Biaya Terjangkau di Petukangan Utara Jakarta Selatan

Belajar Bahasa Arab Online di Petukangan Utara Jakarta Selatan – Bahasa Arab yaitu bahasa yang bisa mengilhami manusia pada puncak kesenangan abadi di akhirat kelak. Bahasa Arab juga menjadi pilihan utama Sang Khaliq menjadi bahasa yang paling sering difungsikan dan lebih dekat dengan umat Islam di seruluh dunia melalui shalat, doa, maupun Alquran dan hadis.

Belajar Bahasa Arab Online di Petukangan Utara Jakarta Selatan

Tidak satu pun bahasa di dunia, termasuk bahasa yang paling banyak pemakainya sekalipun, bisa menggantikan posisi dan fungsi bahasa Arab menjadi bahasa ilham yang menjadi kunci utama memahami ajaran Islam. Ini membuktikan bahasa Arab tidak bisa di tandingi dan disejajarkan dengan bahasa lain di dunia dalam semua aspeknya. Baik gramatikalnya yang unik dan menarik, maupun nilai-nilai kesusastraannya yang sangat bersenandung dan kaya akan metafor yang dapat memukau para orientalis sekalipun.

Keunikan dan kekuatan bahasa Arab kelihatan jelas dari kekayaan fonetik dari beberapa huruf yang sama. Keistimewaan ini hanya dipunyai bahasa Arab, dan tidak dipunyai bahasa lain di dunia.

Kekayaan kosakata dan sinonim dalam bahasa Arab juga menjadi pembeda dengan bahasa lain di dunia. Semisalnya kita akan mendapati minimal 21 sinonim buat cahaya, 52 kata sinonim untuk kegelapan, 9 sinonim untuk matahari, 50 sinonim untuk awan, 64 sinonim untuk hujan, 170 sinonim untuk air, 100 sinonim buat jenggot, dan ribuan bahkan juga juta-an sinonim kata yang lain.

Keunikan dan keindahan bahasa Arab inilah yang mengakibatkan umat Islam di dunia semakin lengket dan ingin senantiasa mengetahui, mempelajari, dan mempelajari seluk-beluk bahasa Arab secara detail dan komprehensif. Para pencinta bahasa Arab mengaku dan meyakini bahwa bahasa Arab mempunyai keistimewaan yang dahsyat dan luar biasa.

Antara lain, bahasa arab mempunyai kosakata (mufradat) yang indah dan bersenandung, kaya metafor (tasybihât) yang membuat orang terkesima dan memukau. Redaksi (lafaz)-nya kaya akan sinonim (mutaradif) dan signifikan, struktur gramatikal (qawaid nahwiyah) yang unik, ringkas, dan sederhana membuat orang tertarik dan ingin tahu untuk mempelajarinya, dan kaya akan komposisi baik dari sintaksis (tarkîb wal jumal), morfologi (qawaid al-sharafiyah), derivasi (isytiqaqiyah) atau semantik-leksikologi-nya (ilmu dilalah), dan sebagainya.

Bahasa Arab sangatlah menarik untuk diajarkan, berasa indah apabila dipahami, tampak unik ketika dipelajari, sangatlah sederhana untuk pengagumnya, dan terlihat istimewa buat para pecintanya. Bahasa Arab adalah entitas terdekat dan sekaligus terjauh. Sangat dekat dikarnakan ia terus hadir dalam keseharian kita melalui bahasa shalat, doa, dan lainnya.

Begitu jauh lantaran ia terkadang memperlihatkan wajah kesulitannya buat dipelajari. Namun, ia merupakan satu-satunya bahasa yang mengilhami pencarian kita atas ilmu paling tinggi (melalui Alquran Al-Sunnah).

Term ini cuma sekadar memberi penegasan jika belajar dan mengajarkan bahasa Arab bagi orang Islam begitu penting dan sangatlah bermakna dalam meraih kehidupannya di akhirat nantinya. Bahkan juga, Syaikhul Islam Imam Al-Ghazali dalam Ihya’ Ulumuddin menyebutkan bahwa “belajar bahasa Arab hukumnya wajib bagi orang Islam”.

Kewajiban itu muncul dikarnakan bahasa Arab yaitu bagian dari Islam. Selain itu, sumber primer dan sekunder mereka yaitu Alquran dan al-hadis yang ditulis dengan memakai bahasa Arab.

Betapa merugi dan menyesalnya jika seseorang malas atau mungkin tidak mau belajar bahasa Arab. Walau sebenarnya dia mengerti bahwa bahasa Arab ialah password atau kunci utama dalam tahu semua ilmu, dan pengikat hati dalam tahu dan mendalami syariat Islam.

Info Belajar Bahasa Arab Online di Petukangan Utara Jakarta Selatan Klik Disini

Artinya, tidak mungkin seseorang dapat memasuki gudang ilmu apabila dia tidak mempunyai kunci atau password-nya. Wallahu a’lam bis-sawab. Selamat Hari Bahasa Arab Sedunia. Jayalah Bahasa Alquranku.

A. Spesifikasi Bahasa Arab

Ketika bahasa Arab berkembang dan menyebar ke seluruh semenanjung Arab bahkan juga telah menggapai daerah Asia tengah dan Eropa dan Afrika Utara, maka semakin menyebar juga penggunaan bahasa Arab jadi bahasa resmi pemerintahan Islam waktu itu.

Dialek-dialek bahasa Arab juga semakin bermacam disebabkan luasnya wilayah kekuasaan Islam dan adanya persinggungan dengan bahasa setempat demikian juga bersinggungan dengan bahasa bangsa yang berdekatan dengan bangsa Arab.

Layaknya dengan bahasa Eropa lain, banyak kata-kata Inggris di serap dari bahasa Arab, selalunya melalui bahasa Eropa lainnya, khususnya Spanyol dan Italia, di kalangan mereka kosa kata tiap-tiap hari seperti “gula” (sukkar), “kapas” (qutn) atau “majalah” (makhzen). Kata lebih dikenal layaknya “algebra”, “alkohol” dan “zenith”.

Pengaruh bahasa Arab sudah sebagai paling berpengaruh pada negara yang dikuasai oleh Islam atau kuasa Islam. Bahasa Arab yaitu sumber kosa kata utama untuk bahasa yang berbagai layaknya bahasa Berber, Kurdi, Parsi, Swahili, Urdu, Hindi, Turki, Melayu, dan Indonesia, baik juga seperti bahasa lain di negara di mana bahasa ini merupakan di tuturkan.

Bahasa Arab layaknya bahasa apa saja yang lain bisa diperbedakan menjadi sebagian kategori. Menurut Thu’aimah, secara horisontal, bahasa Arab dibagi jadi tiga, yaitu sebagai berikut :

1. Bahasa Arab Klasik

Bahasa Arab klasik dikenal dengan bahasa Al-Qur’an dan bahasa kitab-kirab klasik. Varietas ini sama dengan bahasa yang dipakai oleh masyarakat di zaman Rasulullah.

Bahasa Arab klasik sudah dipakai di jazirah Arabia untuk kurun waktu sedikitnya 2000 tahun. Bahasa Arab Klasik ialah bahasa formal yang dipakai di kawasan Hejaz sekitar 1500 tahun yang lalu.

Catatan tertulis yang terkait dengan pemanfaatan bahasa Arab klasik hingga saat ini masih terdapat, termasuk didalamnya syair-syair Arab yang amat populer pada masa pra islam (600 AD). Al-Quran pun di turunkan dalam bahasa Arab klasik itu, hal yang sebagai alasan utama mengapa bahasa ini bisa menjaga keasliannya sepanjang abad.

Bangsa Arab menyadari betul bahwa bahasa Arab klasik ini adalah bagian penting dari kebudayaan mereka. Sepanjang sejarah Islam bahasa Arab Klasik ini adalah bahasa resmi negara, yang dipakai di dunia peradilan tinggi, birokrasi dan pendidikan. Kesusasteraan Arab juga tertuang sebagian besar dalam bahasa Arab klasik (fasih). Dan penguasaan bahasa Arab klasik dan penyampainnya dalam bentuk tulisan dan percakapan akan terus mengundang penghormatan dan rasa kagum.

Bahasa Arab klasik mana sudah bertahan untuk kurun waktu lebih dari 1400 tahun, dan menyebar di seluruh kawasan, sangatlah juga di gunakan oleh bangsa-bangsa yang berbeda. Apakah gerangan yang jadi soko guru yang menjaga keaslian bahasa ini dari bahasa bahasa lain? Berikut beberapa alasan bahasa Arab sanggup menjaga eksistensinya:

a). Keberadaan Kitab suci Al-quran jadi model tertulis dibanding klasik Arabic. Di mana Al-Quran selalu dibaca, di perdengarkan, dianalisa dan dipelajari setiap saat oleh ummat islam di seluruh dunia sepanjang abad.

b). Kekokohan dibanding kaidah-kaidah bahasa yang ada dalam klasik Arabic, disamping selalu adanya usaha-usaha untuk mempelajari dan menguasai dengan baik kaidah-kaidah itu, merupakan salah satu faktor dibanding kelestarian bahasa Arab klasik itu hingga saat ini.

2. Bahasa Arab Standard Modern (MSA)

Bahasa Arab Standard Modern (MSA), sebagaimana namanya menunjukkan, bahasa ini merupakan counterpart yang setara dengan bahasa klasik Arab tersebut diatas, dan ialah bahasa resmi dari 22 negara Arab, baik buat percakapan ataupun tulisan.

Ketidaksamaan yang utama antara MSA dan Klasikal Arab cuma terletak pada perkembangan perbendaharaan kata, di mana dalam bahas Arab modern perbendaharaan kata mengiringi perubahan zaman, sedang pada klasik Arab mengacu pada adat kebiasaan lama. Setiap orang Arab yang melakukan komunikasi dengan orang Arab dari wilayah lain terus memakai bahasa ini. Orang-Orang terpelajar pun senantiasa lebih banyak menggunakannya.

Bahasa Arab Standard Modern yang sangat luas difungsikan ini meliputi istilah berbagai variasi bahasa Arab, baik berbentuk ucapan maupun tulisan layaknya dalam dunia pendidikan, media massa (termasuk surat kabar, radio, tv dan internet), kuliah umum, pengumuman dan periklanan. Jadi bahasa Arab standard moderen adalah bahasa Arab klasik yang dibumbui dengan elemen-elemen modern.

Bahasa Arab modern (MSA), sudah memperoleh status yang sangat tinggi buat bangsa Arab, sebab bahasa ini begitu serupa dengan bahasa Arab klasik tersebut diatas. Dan oleh disebabkan itu pemanfaatan bahasa ini adalah ciri ketinggian budaya dan pendidikan.

Kemahiran bertutur kata dalam bahasa Arab modern (MSA) ini ialah ciri kecendekiawanan seseorang. Dan yang terpenting adalah bahwa bahasa Arab modern ini sudah jadi satu satunya alat pemersatu bangsa-bangsa Arab di dunia Arab.

3. Bahasa Arab Dialek (Ammiyah)

Varietas bahasa Arab ini ialah bahasa dialek daerah setempat. Bahasa inilah yang didapat setiap dalam komunitas Arab sejak masa kana-kanak, dipakai dalam percakapan sehari-hari oleh tiap orang, baik cendekiawan ataupun yang buta huruf[11].

Bahasa Arab Dialek atau “Al-‘Arabiyyah Al-‘Ammiyah” adalah bahasa Arab yang diperlukan dalam percakapan sehari-hari di dunia Arab, dan amat berbeda dengan Bahasa Arab tulisan. Perbedaan dialek paling utama merupakan antara Afrika Utara (Magribi) dan bagian Timur tengah (Hijaz).

Factor yang menyebabkan ketidaksamaan dialek bahasa Arab adalah pengaruh substrat (bahasa yang difungsikan sebelum bahasa Arab datang). Layaknya misalkan pada kata yakūn (artinya “itu “), di Irak disebut aku, di Palestina fih, dan di Magribi disebut kayən.

Info Belajar Bahasa Arab Online di Petukangan Utara Jakarta Selatan Klik Disini

Daftar dialek utama di Arab ialah sebagai berikut :

 • Dialek Mesir مصري : diperlukan oleh sekitar 76 juta rakyat Mesir.
 • Dialek Maghribi مغربي : dimanfaatkan oleh sekitar 20 juta rakyat Afrika Utara.
 • Dialek Levantine : disebut juga Dialek Syam. Difungsikan di Syria, Palestina, Lebanon dan Gereja Maronit Siprus.
 • Dialek Iraq عراقي : mempunyai ketidaksamaan khusus, merupakan ketidaksamaan dialek di utara dan selatan Iraq
 • Dialek Arab Timur بحريني : diperlukan di Oman, di Arab Saudi dan di Irak bagian Barat.
 • Dialek Teluk خليجي : digunakan di daerah Teluk, adalah di Qatar, Unu Emirat Arab dan Saudi Arabia.
 • Sementara beberapa dialek yang lain ialah:
 • Hassānīya حساني : dimanfaatkan di Mauritania dan Sahara Barat
 • Dialek Sudan سوداني : difungsikan di Sudan dan Chad
 • Dialek Hijazi حجازي : diperlukan di daerah barat dan utara Arab Saudi dan timur Yordania
 • Dialek Najd نجدي : digunakan di Najd, Arab Saudi
 • Dialek Yamani يمني : dipakai di Yaman
 • Dialek Andalus أندلسي : difungsikan di Andalus sampai abad ke-17
 • Dialek Sisilia سقلي : Dipakai di Sisilia

Di samping ketidaksamaan antara satu dialek dengan yang lainnya juga dikenal ketidaksamaan istilah atau pun berbeda dalam memilih kata-kata untuk satu hal yang sama. Di bawah ini akan diperhatikan beberapa contoh ketidaksamaan dialek antara penduduk negeri Arab yang berbeda ataupun antara daerah yang satu dengan yang lainnya dalam satu negeri.

Belajar Bahasa Arab Online di Petukangan Utara Jakarta Selatan

Pentingnya Belajar Bahasa Arab Sejak Dini

Ali bin Abi Thalib as berkata “Belajarlah bahasa Arab lantaran termasak bagian dari agamamu”. Maqolah ini menunjukkan bahwa bahasa Arab memiliki kedudukan penting dalam agama kita. Untuk kaum Muslimin bahasa Arab ialah bahasa yang istimewa dibanding dengan bahasa lain di dunia ini, adalah bahasa yang dipilih Allah SWT.

Buat menyampaikan firman suciNya (QS. Yusuf: 5). Sebagai alat berkomunikasi, eksistensi bahasa Arab telah membawa syiar Islam pada pentas peradaban dunia. Lantaran itu bahasa Arab berperan sebagai kunci ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman. Seseorang yang telah menguasai bahasa Arab secara baik, sangatlah besar peluangnya untuk menggali hazanah keilmuan yang terkandung dalam Al Qur’an dan As-Sunnah maupun karya-karya berharga ulama, salaf dan para pemikir Islam terdahulu.

Mengingat betapa urgennya pengajaran bahasa Arab buat generasi penerus Islam, Syaikh Abu Hasan Al-Mawardi menyatakan, “bila anak sudah waktunya buat di didik dan di ajari, selayaknya dimulai dengan mengajarkan Al Qar’an dan bahasa Arab, lantaran bahasa Arab adalah bahasa yang dimanfaatkan Allah untak turunkan kitab suci Al-Qur’an dan menetapkan agamanya.

Dengan bahasa Arab pulalah Rasalallah SAW. Menyampaikan sunnahnya, dan disusunnya kitab-kitab agama, filsafat, logika, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu anak-anak seharasnya mendalami bahasa Arab, jika tidak ia akan bodoh berkenaan agamanya.

Dari paparan di atas, kiranya dapat penulis tegaskan kembali, mengapa bahasa Arab mendapatkan tempat terhormat di ikalangan umat Islam?

Pertama, bahasa Arab ialah bahasa Al Qur’an, kitab suci umat lslam yang paripurna, begitu bahasa yang difungsikan dalam mengkondisikan Al-Hadist. Dan keduanya merupakan sumber rujukan hukum dan muara permasalahan umat.

Kedua, bahasa Arab ialah bahasa praktik dalam menekuni aktivitas ritual keagamaan. Seperti Shalat maupun bentuk beribadah lainnya dalam rangka mendekatkan diri pada sang Khalik.

Ketiga, bahasa arab yaitu bahasa pengantar ilmu pengetahuan, terutama ilmu-ilmu keislaman yang banyak dihasilkan oleh ulama dan para pemikir Islam yang telah membawa Islam ke puncak zaman keemasan. Tanpa menguasai bahasa Arab dengan baik, berat sekali kita dapat melakukan reaktualisasi ataupun rekonstruksi pemikiran Islam.

Keempat, bahasa Arab telah sebagai bahasa kebudayaan dan peradaban Islam. Sekitar lebih dari 20 negara sudah memakai bahasa Arab jadi bahasa resmi negara dan juga termasuk salah satunya bahasa resmi PBB.

Belajar Bahasa Arab Online di Petukangan Utara Jakarta Selatan

Info Belajar Bahasa Arab Online di Petukangan Utara Jakarta Selatan Klik Disini

Manfaat belajar Bahasa Arab dalam Islam apa saja sih faedah mempelajari bahasa Arab?

1. Membantu Dalam Membaca Al-Qur’an

Kenapa memudahkan? karena bahasa Al Qur’an memakai bahasa Arab.

2. Memudahkan Menerjemahkan Ayat Al-Qur’an

Banyak orang yang membaca Al-Qur’an akan tetapi tidak mengerti makna dan artinya. Maka itu tidak akan terjadi pada seseorang yang pandai bahasa Arab. Dikarnakan dia bisa menerjemahkan sendiri.

3. Memudahkan Memahami Ajaran Islam

Seseorang yang pandai berbahasa Arab, terutama memahami kaedah-kaedah dalam ilmu nahwu akan makin gampang memahami Islam dibanding yang tidak mempelajarinya sama sekali.

Apa lagi sebagai penyampai dakwah, menjadi seorang da’i, kyai atau ustadz, tentu lebih urgent lagi mempelajarinya supaya gampang memberi pemahaman agama yang betul pada orang banyak.

Apakah Anda Pernah Mengalami Permasalahan Seperti di Bawah Ini?

Apakah anda sudah berusaha keras mencari dan mencoba cara yang cocok belajar bahasa arab akan tetapi masih saja tidak membuahkan hasil yang optimal?

Anda sudah mencoba cara pelatihan bahasa arab buat pemula di beragam jenis pelatihan, baik kelas tatap muka ataupun kelas online (melewati WhatsApp, Telegram dll), akan tetapi kemampuan bahasa Arab anda terus berjalan di tempat?

Justru anda merasa bosan dengan tutorial pelatihan bahasa arab yang ada dan pada akhirnya anda menyerah?

Walau sebenarnya anda punya harapan tinggi jika mampu berbahasa Arab dengan baik.

Anda dapat menggapai wilayah pemasaran Timur tengah buat mempromosikan produk unggulan anda bila anda seorang pembisnis.

Anda dapat melanjutkan kuliah (umumnya full beasiswa) pada Universitas Islam terbaik di 22 negara yang bahasa resminya ialah bahasa Arab.

Belajar Internet Bahasa Arab

Tingkatkan Kemampuan Bahasa Arab Sahabat, Bersama Kami!

Perkenalkan kami merupakan Lembaga Khusus pelatihan Bahasa Arab.

Target utama kami yaitu anda yang ingin kursus Bahasa Arab, namun Tidak memiliki saat

Maka dari itu kami tawarkan sebuah Solusi buat Sahabat Yang ingin kursus Bahasa Arab di dikala senggang Sahabat.

Dan dilakukan lewat Audio dan Zoom, maka Sahabat bebas dapat mengikuti materi dimanapun Sahabat berada.

Keuntungan Belajar Bahasa Arab

Keuntungan dari Belajaronlinearab.com yaitu jadi berikut :
kursus bahasa Arab jadi fleksibel dan nyaman dengan kemudahan dalam mengakses materi.
Efektivitas saat dan biaya disebabkan pembelajaran bahasa Arab berbasis E-learning.

Tawarkan sistem pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang belum pernah dirasakan
setiap selesai materi diberikan latihan-latihan menjadi penunjang pemahaman
Komunikasi pengajar dan peserta yang intens untuk mempermudah paham materi yang disampaikan dengan adanya dikala spesifik untuk konsul materi.

Registrasi yang sangat mudah dikerjakan dengan cara internet dimanapun dan setiap saat.

Apa sih keuntungan kursus Bahasa Arab Bersama Kami?

 • Fleksibel

Pembelajaran melewati audio dan dibagikan via media whatsapp pada hari Senin Rabu atau Selasa Kamis pagi, jadi dapat diikuti dikala ketika senggang. Tanya jawab sekali satu minggu melewati media daring Zoom.

Melewati Whatsapp dan Zoom

Anda tidak perlu datang ke tempat kami. Diskusi tanya jawab materi dikerjakan melalui Whatsapp (materi) dan Zoom (diskusi) jadi dapat diikuti dimana saja anda berada.

 • Pemateri Profesional

Pemateri kami yaitu Ustadz Softwan yang ialah alumni Al-Madinah International University.

 • Biaya Terjangkau

Biaya yang kami tawarkan begitu terjangkau, hingga tidak akan mengganggu urusan keuangan dapur.

 • Metode Pembelajaran

Peserta akan menerima materi berupa audio 2 hari satu minggu (Senin dan Rabu). Materi audio itu mengulas materi yang ada pada kitab. Satu audio umumnya mengulas 1 bab. Materi dikirim lewat grup whatsapp (WAG). Selama materi, peserta dipersilahkan tanya jawab sepuasnya melalui WAG.

Selain itu, Ustadz pembimbing akan mengadakan diskusi lewat media Zoom sekali dalam satu minggu buat membantu peserta yang sebenarnya nyaman berunding langsung.

Untuk pemantapan, peserta kami persilahkan buat bergabung praktik baca kitab Hilyatu Tholibil Ilmi, kitab moral yang diselenggarakan setiap Minggu pkl 21.00-21.30 WIB.

Program Kursus

Nahwu Wadhih Ibtidaiyah

Kitab Nahwu Wadhih Ibtidaiyah, dimulai dari tingkat 1 terutama dahulu. Kitab yang lebih sering diajarkan di kelompok madrasah dan pesantren. Kitab Nahwu Wadhih Ibtidaiyah ada 3 tingkat. Kitab ini penjelasannya sangatlah komplit, runtut, dan membimbing pembaca supaya sungguh-sungguh mengetahui kaidah bahasa arab. Isi satu subbab dibentuk sangatlah sederhana jadi pembaca begitu mudah mengerti. hanya resikonya, dibutuhkan dikala lebih lama belajarnya. namun hasilnya benar-benar baik.

Durusul Lughoh Al-Arabiyyah

Kitab kedua ialah Durusul Lughoh Al-Arabiyah. Kitab termashyur juga, terbagi dalam 3 tingkat. yaitu gabungan nahwu dan shorof. Didalamnya sesungguhnya pun lengkap hanya contoh dan penjelasannya jauh lebih singkat ketimbang Nahwu Wadhih. tepat buat pelajar yang cukup sibuk. buat memperkaya kajian, peserta dapat pelatihan mandiri atau rajin bertanya setiap sesi zoom diskusi dengan Ustadz dan mengikuti praktik baca kitab yang kami selenggarakan setiap minggu.

Kunjungi Channel Youtube kami: Klik disini

Tertarik untuk mengikuti kelas belajar bahasa arab bersama kami?