Daftar Les Belajar Bahasa Arab Online Professional di Cempaka Baru Jakarta Pusat

Belajar Bahasa Arab Online di Cempaka Baru Jakarta Pusat – Bahasa Arab ialah bahasa yang dapat mengilhami manusia pada puncak kesenangan abadi di akhirat kelak. Bahasa Arab juga sebagai pilihan utama Sang Khaliq sebagai bahasa yang lebih sering difungsikan dan lebih dekat dengan umat Islam di seruluh dunia melalui shalat, doa, ataupun Alquran dan hadis.

Belajar Bahasa Arab Online di Cempaka Baru Jakarta Pusat

Tidak satu pun bahasa di dunia, termasuk bahasa yang lebih banyak pemakainya sekalipun, sanggup menggantikan posisi dan fungsi bahasa Arab menjadi bahasa ilham yang jadi kunci utama memahami ajaran Islam. Ini membuktikan bahasa Arab tidak dapat di tandingi dan disejajarkan dengan bahasa lain di dunia dalam segala aspeknya. Baik gramatikalnya yang unik dan menarik, maupun nilai-nilai kesusastraannya yang sangat bersenandung dan kaya akan metafor yang bisa memukau para orientalis sekalipun.

Keunikan dan kekuatan bahasa Arab kelihatan jelas dari kekayaan fonetik dari sebagian huruf yang sama. Keistimewaan ini hanya dipunyai bahasa Arab, dan tidak dipunyai bahasa lain di dunia.

Kekayaan kosakata dan sinonim dalam bahasa Arab juga jadi pembeda dengan bahasa lain di dunia. Semisalnya kita akan mendapati minimal 21 sinonim untuk cahaya, 52 kata sinonim untuk kegelapan, 9 sinonim buat matahari, 50 sinonim buat awan, 64 sinonim untuk hujan, 170 sinonim untuk air, 100 sinonim buat jenggot, dan ribuan bahkan juga juta-an sinonim kata yang lain.

Keunikan dan keindahan bahasa Arab inilah yang mengakibatkan umat Islam di dunia semakin lengket dan mau senantiasa mengerti, mempelajari, dan mendalami seluk-beluk bahasa Arab lewat cara detail dan komprehensif. Para pencinta bahasa Arab mengaku dan meyakini bahwa bahasa Arab mempunyai keistimewaan yang dahsyat dan luar biasa.

Antara lain, bahasa arab memiliki kosakata (mufradat) yang indah dan bersenandung, kaya metafor (tasybihât) yang menjadikan orang terkesima dan memukau. Redaksi (lafaz)-nya kaya akan sinonim (mutaradif) dan signifikan, struktur gramatikal (qawaid nahwiyah) yang unik, ringkas, dan sederhana menjadikan orang berminat dan ingin tahu buat mempelajarinya, dan kaya akan komposisi baik dari sintaksis (tarkîb wal jumal), morfologi (qawaid al-sharafiyah), derivasi (isytiqaqiyah) atau semantik-leksikologi-nya (ilmu dilalah), dan sebagainya.

Bahasa Arab begitu menarik untuk diajarkan, berasa indah bila dipahami, tampak unik waktu dipelajari, sangatlah sederhana buat pengagumnya, dan terlihat istimewa bagi para pecintanya. Bahasa Arab adalah entitas terdekat dan sekaligus terjauh. Sangatlah dekat disebabkan ia senantiasa hadir dalam keseharian kita melalui bahasa shalat, doa, dan lainnya.

Begitu jauh disebabkan ia terkadang memperlihatkan wajah kesulitannya untuk dipelajari. Akan tetapi, ia adalah satu-satunya bahasa yang mengilhami pencarian kita atas ilmu paling tinggi (melalui Alquran Al-Sunnah).

Term ini cuma sekadar memberikan penegasan jika belajar dan mengajarkan bahasa Arab bagi orang Islam begitu penting dan begitu bermakna dalam mencapai kehidupannya di akhirat nantinya. Bahkan juga, Syaikhul Islam Imam Al-Ghazali dalam Ihya’ Ulumuddin menyebutkan bahwa “belajar bahasa Arab hukumnya wajib buat orang Islam”.

Kewajiban itu muncul lantaran bahasa Arab ialah bagian dari Islam. Selain itu, sumber primer dan sekunder mereka adalah Alquran dan al-hadis yang ditulis dengan memanfaatkan bahasa Arab.

Betapa merugi dan menyesalnya bila seseorang malas atau mungkin tidak ingin belajar bahasa Arab. Walau sebenarnya dia mengerti bahwa bahasa Arab adalah password atau kunci utama dalam mengetahui segala ilmu, dan pengikat hati dalam tahu dan mempelajari syariat Islam.

Info Belajar Bahasa Arab Online di Cempaka Baru Jakarta Pusat Klik Disini

Artinya, tidak mungkin seseorang dapat memasuki gudang ilmu apabila dia tidak mempunyai kunci atau password-nya. Wallahu a’lam bis-sawab. Selamat Hari Bahasa Arab Sedunia. Jayalah Bahasa Alquranku.

A. Spesifikasi Bahasa Arab

Waktu bahasa Arab berkembang dan tersebar ke seluruh semenanjung Arab bahkan juga sudah menjangkau daerah Asia tengah dan Eropa dan Afrika Utara, maka makin tersebar juga pemanfaatan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan Islam waktu itu.

Dialek-dialek bahasa Arab pun makin bermacam dikarnakan luasnya wilayah kekuasaan Islam dan adanya persinggungan dengan bahasa setempat begitu juga bersinggungan dengan bahasa bangsa yang berdekatan dengan bangsa Arab.

Seperti dengan bahasa Eropa lain, banyak kata-kata Inggris di serap dari bahasa Arab, selalunya melalui bahasa Eropa lainnya, khususnya Spanyol dan Italia, di kalangan mereka kosa kata tiap hari seperti “gula” (sukkar), “kapas” (qutn) atau “majalah” (makhzen). Kata paling dikenal layaknya “algebra”, “alkohol” dan “zenith”.

Pengaruh bahasa Arab telah sebagai paling berpengaruh pada negara yang dikuasai oleh Islam atau kuasa Islam. Bahasa Arab yaitu sumber kosa kata utama untuk bahasa yang berbagai seperti bahasa Berber, Kurdi, Parsi, Swahili, Urdu, Hindi, Turki, Melayu, dan Indonesia, baik juga layaknya bahasa lain di negara di mana bahasa ini ialah di tuturkan.

Bahasa Arab layaknya bahasa apa saja yang lain bisa diperbedakan sebagai beberapa kategori. Menurut Thu’aimah, secara horisontal, bahasa Arab dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut :

1. Bahasa Arab Klasik

Bahasa Arab klasik dikenal dengan bahasa Al-Qur’an dan bahasa kitab-kirab klasik. Varietas ini sama seperti bahasa yang digunakan oleh masyarakat di zaman Rasulullah.

Bahasa Arab klasik sudah dipakai di jazirah Arabia untuk kurun waktu sedikitnya 2000 tahun. Bahasa Arab Klasik yaitu bahasa formal yang dipakai di kawasan Hejaz sekitar 1500 tahun yang lalu.

Catatan tertulis yang berkaitan dengan pemanfaatan bahasa Arab klasik sampai saat ini masih terdapat, termasuk didalamnya syair-syair Arab yang sangat populer pada masa pra islam (600 AD). Al-Quran pun di turunkan dalam bahasa Arab klasik itu, hal yang jadi alasan utama kenapa bahasa ini bisa menjaga keasliannya sepanjang abad.

Bangsa Arab menyadari betul bahwa bahasa Arab klasik ini merupakan bagian penting dari kebudayaan mereka. Sepanjang sejarah Islam bahasa Arab Klasik ini yaitu bahasa resmi negara, yang dipakai di dunia peradilan tinggi, birokrasi dan pendidikan. Kesusasteraan Arab pun tertuang beberapa besar dalam bahasa Arab klasik (fasih). Dan penguasaan bahasa Arab klasik dan penyampainnya dalam bentuk tulisan dan percakapan akan terus mengundang penghormatan dan rasa kagum.

Bahasa Arab klasik mana sudah bertahan buat kurun waktu lebih dari 1400 tahun, dan menyebar di seluruh kawasan, sangat juga di gunakan oleh bangsa-bangsa yang berbeda. Apakah gerangan yang menjadi soko guru yang menjaga keaslian bahasa ini dari bahasa bahasa lain? Berikut sebagian alasan bahasa Arab sanggup menjaga eksistensinya:

a). Keberadaan Kitab suci Al-quran sebagai model tertulis dibanding klasik Arabic. Di mana Al-Quran terus dibaca, di perdengarkan, dianalisa dan dipelajari tiap-tiap saat oleh ummat islam di seluruh dunia sepanjang abad.

b). Kekokohan ketimbang kaidah-kaidah bahasa yang ada dalam klasik Arabic, disamping selalu adanya usaha-usaha untuk mendalami dan menguasai dengan baik kaidah-kaidah itu, yaitu satu diantara faktor dibanding kelestarian bahasa Arab klasik itu hingga saat ini.

2. Bahasa Arab Standard Modern (MSA)

Bahasa Arab Standard Modern (MSA), sebagaimana namanya menunjukkan, bahasa ini ialah counterpart yang setara dengan bahasa klasik Arab tersebut diatas, dan ialah bahasa resmi dari 22 negara Arab, baik untuk percakapan maupun tulisan.

Ketidaksamaan yang utama antara MSA dan Klasikal Arab cuma terletak pada perkembangan perbendaharaan kata, di mana dalam bahas Arab modern perbendaharaan kata mengiringi perkembangan zaman, sedang pada klasik Arab mengacu pada adat kebiasaan lama. Tiap orang Arab yang melakukan komunikasi dengan orang Arab dari wilayah lain selalu memanfaatkan bahasa ini. Orang-Orang terpelajar pun terus lebih banyak menggunakannya.

Bahasa Arab Standard Modern yang sangatlah luas diperlukan ini mencakup istilah beragam variasi bahasa Arab, baik berbentuk ucapan maupun tulisan layaknya dalam dunia pendidikan, media massa (termasuk surat kabar, radio, tv dan internet), kuliah umum, pengumuman dan periklanan. Jadi bahasa Arab standard moderen ialah bahasa Arab klasik yang dibumbui dengan elemen-elemen modern.

Bahasa Arab modern (MSA), sudah mendapatkan status yang amat tinggi bagi bangsa Arab, sebab bahasa ini begitu serupa dengan bahasa Arab klasik tersebut diatas. Dan oleh dikarnakan itu pemanfaatan bahasa ini ialah ciri ketinggian budaya dan pendidikan.

Kemahiran bertutur kata dalam bahasa Arab modern (MSA) ini merupakan ciri kecendekiawanan seseorang. Dan yang terpenting ialah bahwa bahasa Arab modern ini sudah sebagai satu satunya alat pemersatu bangsa-bangsa Arab di dunia Arab.

3. Bahasa Arab Dialek (Ammiyah)

Varietas bahasa Arab ini ialah bahasa dialek daerah setempat. Bahasa inilah yang didapat setiap dalam komunitas Arab sejak masa kana-kanak, dipakai dalam percakapan sehari-hari oleh tiap-tiap orang, baik cendekiawan maupun yang buta huruf[11].

Bahasa Arab Dialek atau “Al-‘Arabiyyah Al-‘Ammiyah” merupakan bahasa Arab yang dimanfaatkan dalam percakapan sehari-hari di dunia Arab, dan amat berbeda dengan Bahasa Arab tulisan. Perbedaan dialek paling utama yaitu antara Afrika Utara (Magribi) dan bagian Timur tengah (Hijaz).

Factor yang menyebabkan ketidaksamaan dialek bahasa Arab merupakan pengaruh substrat (bahasa yang dipakai sebelum bahasa Arab datang). Seperti misalkan pada kata yakūn (artinya “itu “), di Irak disebut aku, di Palestina fih, dan di Magribi disebut kayən.

Info Belajar Bahasa Arab Online di Cempaka Baru Jakarta Pusat Klik Disini

Daftar dialek utama di Arab yaitu sebagai berikut :

 • Dialek Mesir مصري : digunakan oleh sekitar 76 juta rakyat Mesir.
 • Dialek Maghribi مغربي : dimanfaatkan oleh sekitar 20 juta rakyat Afrika Utara.
 • Dialek Levantine : disebut juga Dialek Syam. Dipakai di Syria, Palestina, Lebanon dan Gereja Maronit Siprus.
 • Dialek Iraq عراقي : punya ketidaksamaan khusus, yaitu ketidaksamaan dialek di utara dan selatan Iraq
 • Dialek Arab Timur بحريني : dimanfaatkan di Oman, di Arab Saudi dan di Irak bagian Barat.
 • Dialek Teluk خليجي : diperlukan di daerah Teluk, adalah di Qatar, Unu Emirat Arab dan Saudi Arabia.
 • Sementara beberapa dialek yang lain merupakan:
 • Hassānīya حساني : diperlukan di Mauritania dan Sahara Barat
 • Dialek Sudan سوداني : dipakai di Sudan dan Chad
 • Dialek Hijazi حجازي : digunakan di daerah barat dan utara Arab Saudi dan timur Yordania
 • Dialek Najd نجدي : dipakai di Najd, Arab Saudi
 • Dialek Yamani يمني : difungsikan di Yaman
 • Dialek Andalus أندلسي : digunakan di Andalus sampai abad ke-17
 • Dialek Sisilia سقلي : Diperlukan di Sisilia

Di samping ketidaksamaan antara satu dialek dengan yang lainnya pun dikenal ketidaksamaan istilah atau juga lain dalam menentukan kata-kata untuk satu hal yang sama. Di bawah ini akan diperhatikan sebagian contoh ketidaksamaan dialek antara penduduk negeri Arab yang berbeda maupun antara daerah yang satu dengan yang lainnya dalam satu negeri.

Belajar Bahasa Arab Online di Cempaka Baru Jakarta Pusat

Pentingnya Belajar Bahasa Arab Sejak Dini

Ali bin Abi Thalib as berkata “Belajarlah bahasa Arab dikarnakan termasak bagian dari agamamu”. Maqolah ini menunjukkan bahwa bahasa Arab memiliki kedudukan penting dalam agama kita. Bagi kaum Muslimin bahasa Arab yaitu bahasa yang istimewa dibandingkan dengan bahasa lain di dunia ini, ialah bahasa yang dipilih Allah SWT.

Untuk menyampaikan firman suciNya (QS. Yusuf: 5). Jadi alat berkomunikasi, eksistensi bahasa Arab telah membawa syiar Islam pada pentas peradaban dunia. Disebabkan itu bahasa Arab berperan sebagai kunci ilmu pengetahuan, terutama ilmu-ilmu keislaman. Seseorang yang telah menguasai bahasa Arab secara baik, sangatlah besar peluangnya buat menggali hazanah keilmuan yang terkandung dalam Al Qur’an dan As-Sunnah ataupun karya-karya berharga ulama, salaf dan para pemikir Islam terdahulu.

Mengingat betapa urgennya pengajaran bahasa Arab bagi generasi penerus Islam, Syaikh Abu Hasan Al-Mawardi menyatakan, “apabila anak sudah waktunya untuk di didik dan di ajari, selayaknya dimulai dengan mengajarkan Al Qar’an dan bahasa Arab, lantaran bahasa Arab ialah bahasa yang diperlukan Allah untak turunkan kitab suci Al-Qur’an dan menetapkan agamanya.

Dengan bahasa Arab pulalah Rasalallah SAW. Menyampaikan sunnahnya, dan disusunnya kitab-kitab agama, filsafat, logika, dan lain-lain. Oleh disebabkan itu anak-anak seharasnya mendalami bahasa Arab, bila tidak ia akan bodoh berkenaan agamanya.

Dari paparan di atas, kiranya bisa penulis tegaskan kembali, kenapa bahasa Arab mendapat tempat terhormat di ikalangan umat Islam?

Pertama, bahasa Arab adalah bahasa Al Qur’an, kitab suci umat lslam yang paripurna, demikian bahasa yang difungsikan dalam mengkondisikan Al-Hadist. Dan keduanya merupakan sumber rujukan hukum dan muara permasalahan umat.

Kedua, bahasa Arab merupakan bahasa praktik dalam menjalani aktivitas ritual keagamaan. Seperti Shalat ataupun bentuk beribadah lainnya dalam rangka mendekatkan diri pada sang Khalik.

Ketiga, bahasa arab adalah bahasa pengantar ilmu pengetahuan, terutama ilmu-ilmu keislaman yang banyak dihasilkan oleh ulama dan para pemikir Islam yang sudah membawa Islam ke puncak zaman keemasan. Tanpa menguasai bahasa Arab dengan baik, berat sekali kita dapat melakukan reaktualisasi maupun rekonstruksi pemikiran Islam.

Keempat, bahasa Arab telah menjadi bahasa kebudayaan dan peradaban Islam. Sekitar lebih dari 20 negara sudah menggunakan bahasa Arab menjadi bahasa resmi negara dan pun termasuk satu diantara bahasa resmi PBB.

Belajar Bahasa Arab Online di Cempaka Baru Jakarta Pusat

Info Belajar Bahasa Arab Online di Cempaka Baru Jakarta Pusat Klik Disini

Faedah belajar Bahasa Arab dalam Islam apa saja sih faedah mendalami bahasa Arab?

1. Membantu Dalam Membaca Al-Qur’an

Mengapa membantu? sebab bahasa Al Qur’an memanfaatkan bahasa Arab.

2. Memudahkan Menerjemahkan Ayat Al-Qur’an

Banyak orang yang membaca Al-Qur’an namun tidak mengetahui makna dan artinya. Maka itu tidak akan terjadi pada seseorang yang pandai bahasa Arab. Sebab dia bisa menerjemahkan sendiri.

3. Memudahkan Memahami Ajaran Islam

Seseorang yang pandai berbahasa Arab, khususnya memahami kaedah-kaedah dalam ilmu nahwu akan semakin gampang memahami Islam dibanding yang tidak mempelajarinya sama sekali.

Apa lagi jadi penyampai dakwah, sebagai seorang da’i, kyai atau ustadz, pasti lebih urgent lagi mempelajarinya agar gampang memberi pemahaman agama yang betul pada orang banyak.

Apakah Anda Pernah Mengalami Permasalahan Seperti di Bawah Ini?

Apakah anda sudah berusaha keras mencari dan mencoba cara yang pas belajar bahasa arab akan tetapi terus saja tidak membuahkan hasil yang optimal?

Anda sudah mencoba cara belajar bahasa arab bagi pemula di beragam tipe belajar, baik kelas tatap muka ataupun kelas online (lewat WhatsApp, Telegram dll), akan tetapi kemampuan bahasa Arab anda masih berjalan di tempat?

Justru anda merasa bosan dengan tutorial kursus bahasa arab yang ada dan pada akhirnya anda menyerah?

Walau sebenarnya anda mempunyai harapan tinggi jika mampu berbahasa Arab dengan baik.

Anda dapat mencapai wilayah pemasaran Timur tengah buat mempromosikan produk unggulan anda jika anda seorang pembisnis.

Anda dapat melanjutkan kuliah (umumnya full beasiswa) pada Universitas Islam terbaik di 22 negara yang bahasa resminya merupakan bahasa Arab.

Pelatihan Internet Bahasa Arab

Tingkatkan Kemampuan Bahasa Arab Sahabat, Bersama Kami!

Perkenalkan kami merupakan Lembaga Khusus pelatihan Bahasa Arab.

Target utama kami merupakan anda yang ingin pelatihan Bahasa Arab, tapi Tidak memiliki ketika

Maka dari itu kami tawarkan sebuah Solusi buat Sahabat Yang ingin belajar Bahasa Arab di dikala senggang Sahabat.

Dan dilakukan melalui Audio dan Zoom, maka Sahabat bebas dapat mengikuti materi dimanapun Sahabat berada.

Keuntungan Belajar Bahasa Arab

Keuntungan dari Belajaronlinearab.com ialah menjadi berikut :
belajar bahasa Arab jadi fleksibel dan nyaman dengan kemudahan dalam mengakses materi.
Efektivitas ketika dan biaya lantaran pembelajaran bahasa Arab berbasis E-learning.

Tawarkan sistem pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang belum pernah dirasakan
setiap selesai materi diberikan latihan-latihan menjadi penunjang pemahaman
Komunikasi pengajar dan peserta yang intens untuk mempermudah paham materi yang disampaikan dengan adanya ketika spesifik untuk konsul materi.

Registrasi yang sangat mudah dijalankan dengan cara internet dimanapun dan sewaktu-waktu.

Apa sih benefit pelatihan Bahasa Arab Bersama Kami?

 • Fleksibel

Pembelajaran via audio dan dibagikan via media whatsapp pada hari Senin Rabu atau Selasa Kamis pagi, jadi dapat diikuti dikala saat senggang. Tanya jawab sekali satu minggu via media daring Zoom.

Melalui Whatsapp dan Zoom

Anda tidak perlu datang ke tempat kami. Diskusi tanya jawab materi dijalankan lewat Whatsapp (materi) dan Zoom (diskusi) maka dapat diikuti dimana saja anda berada.

 • Pemateri Profesional

Pemateri kami yaitu Ustadz Softwan yang yaitu alumni Al-Madinah International University.

 • Biaya Terjangkau

Biaya yang kami tawarkan sangat terjangkau, maka tidak akan mengganggu urusan keuangan dapur.

 • Metode Pembelajaran

Peserta akan menerima materi berupa audio 2 hari satu minggu (Senin dan Rabu). Materi audio itu mengulas materi yang ada dalam kitab. Satu audio umumnya mengkaji 1 bab. Materi dikirim melalui grup whatsapp (WAG). Selama materi, peserta dipersilahkan tanya jawab sepuasnya melalui WAG.

Selain itu, Ustadz pembimbing akan mengadakan diskusi melalui media Zoom sekali dalam satu minggu untuk membantu peserta yang sebenarnya nyaman berunding langsung.

Untuk pemantapan, peserta kami persilahkan buat bergabung praktik baca kitab Hilyatu Tholibil Ilmi, kitab moral yang diselenggarakan setiap Minggu pkl 21.00-21.30 WIB.

Program Kursus

Nahwu Wadhih Ibtidaiyah

Kitab Nahwu Wadhih Ibtidaiyah, dimulai dari tingkat 1 khususnya dahulu. Kitab yang lebih sering diajarkan di kelompok madrasah dan pesantren. Kitab Nahwu Wadhih Ibtidaiyah ada 3 tingkat. Kitab ini penjelasannya sangatlah komplit, runtut, dan membimbing pembaca supaya sungguh-sungguh paham kaidah bahasa arab. Isi satu subbab dibentuk sangatlah sederhana jadi pembaca sangatlah mudah mengetahui. hanya resikonya, dibutuhkan ketika lebih lama belajarnya. namun hasilnya benar-benar baik.

Durusul Lughoh Al-Arabiyyah

Kitab kedua yaitu Durusul Lughoh Al-Arabiyah. Kitab termashyur juga, terbagi dalam 3 tingkat. ialah gabungan nahwu dan shorof. Didalamnya sesungguhnya pun lengkap hanya contoh dan penjelasannya jauh lebih singkat ketimbang Nahwu Wadhih. tepat buat pelajar yang cukup sibuk. untuk memperkaya kajian, peserta dapat kursus mandiri atau rajin bertanya setiap sesi zoom diskusi dengan Ustadz dan mengikuti praktik baca kitab yang kami selenggarakan setiap minggu.

Kunjungi Channel Youtube kami: Klik disini

Tertarik untuk mengikuti kelas belajar bahasa arab bersama kami?